"Στη χαρά ή στη λύπη, τα λουλούδια είναι οι σταθεροί μας φίλοι"

- Okakura Kakuzo